yedək

yedək
is.
1. Heyvanı çəkib arxasınca aparmaq üçün boynuna və ya boyunduruğuna bağlanan ip. İnəyi yedəyindən tutub çəkmək. – Hacı Rüstəm gəlib cəddinin payını istədi. Köç əhli etina eləmədi. Atının yedəyindən tutub, alaçıqları bir-bir gəzdi. Ə. H.. Yedəyə (yedəyinə) almaq – ipindən tutub dalınca çəkmək; dalınca çəkib aparmaq. <Vəzir:> Axırda atları yedəyimə alıb təpənin başına çıxdım!. . Ç.. Yedək vermək – atı və ya başqa heyvanı ipindən tutub dalınca çəkmək. Kələ, öküzə yedək vermək.
2. Gəmini, qayığı sahilə, körpüyə bağlayan ip və ya zəncir. Qayıq və gəmilərin yedəkləri dalğaların təsiri ilə gah gərilir, gah boşalırdı. Yedək ipi – bir gəminin, maşının digərini çəkib aparması üçün onlara bağlanan ip (buraz, kanat və s.). Yedək gəmisi (maşını və s.) – 1) başqa gəmiləri (maşınları) yedəyində aparan kişi (maşın və s.); 2) yedəkdə gedən gəmi (maşın və s.).
3. Motorlu maşına qoşulan yük arabası. Avtomobillərin dartıcı gücündən səmərəli istifadə etmək üçün avtomobil zavodları avtomobil yedəkləri buraxır. Ə. Cəfərov.
4. Yedəyində şəklində zərf – arxasınca, dalısınca, yedəyindən tutaraq. Kor Alı qulanlar da yedəyində tapdana-tapdana öz evinə gəldi. «Koroğlu». Nəzərəli hələ atını minməyib yedəyində çəkir. C. M.. Kəndi dolaşıram yedəyimdə at; İçimdə bir qüvvə əmr edir: yarat! S. V..
◊ Yedəyi əldən qoymamaq məc. – bərk saxlamaq, əldən buraxmamaq, boş tutmamaq. <Namaz:> Həsən kişinin yedəyini əldən qoymur. Ə. H.. Yedəkdə qalmaq – hamıdan geridə qalmaq, axırıncı yeri tutmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • yedəkləmə — «Yedəkləmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yedəklənmə — «Yedəklənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yedəklətmə — «Yedəklətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yEd — Graph Editor Entwickler yWorks GmbH Aktuelle Version 3.8 (11. Oktober 2011) Betriebssystem plattformunabhängig Programmier­sprache Java …   Deutsch Wikipedia

  • Yed — or YED may refer to:*Income elasticity of demand * [http://www.yworks.com/en/products yed about.html yEd] is a free, closed source, Java based network visualization software package. *the name of two stars in the constellation Ophiuchus: ** Delta …   Wikipedia

  • yed — yed·da; yed·do; sam·o·yed; …   English syllables

  • Yed — Yed, Stern dritter Größe im Ophiuchus …   Pierer's Universal-Lexikon

  • yedəx’ — I (Çənbərək, Tovuz) ikitəkərli araba növü. – Yedəx’də iki şalman gətdi Əli (Çənbərək); – Bir yedəx’ tapın, o dəni də:rmana tulla:η (Tovuz) II (Oğuz) möhkəmlik üçün iki tirə çəpinə vurulan ağac. – Palıtdan, qarağaşdan yedəy olar III (Şamaxı,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • yedəkləmək — f. 1. İpindən tutub öz arxasınca çəkmək. Atı yedəkləmək. – Bir azdan sonra bəyin də atını yedəkləyib gətirdilər. M. Hüs.. 2. Əlindən tutub öz dalınca aparmaq. Üçüncüsü vaxtında müalicə etməyib göz ağrısından əbədi kor olmuş atasını yedəkləyirdi.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yed — (ièd) s. m. Terme d astronomie. Nom d une étoile de moyenne grandeur, dans la constellation de Pégase. SUPPLÉMENT AU DICTIONNAIRE    YED. Ajoutez : ÉTYM. •   Arabe, yed, main, bras ; cette étoile est ainsi nommée à cause de sa position, DEVIC… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”